Investeren in de toekomst

Scholen en bedrijfsleven doen al heel veel samen om techniekonderwijs te bevorderen. Zo is het onderwijs druk bezig met het ontwikkelen van innovatieve Techlabs, stimuleren we gastlessen, bezoeken we ‘oude bekende’ TechnoPromo, en maken we matches via On Stage. Allemaal voorbeelden van waarmee we investeren in de toekomst. Een overzicht van alle projecten staat hieronder:

Gastlessen basisscholen

Op alle scholen ontwikkelen we innovatieve Techlabs. In deze Techlabs verzorgen we voor de basisscholen oriënterende lessen in de wereld van ict, robotica en technologie. 

Bezoek TechnoPromo leerjaar 2

Met al onze leerlingen bezoeken we jaarlijks TechnoPromo in Cuijk. TechnoPromo is al vele jaren het techniekcentrum in onze regio voor met name het basisonderwijs.

Voortaan gaan ook alle leerlingen uit het tweede leerjaar naar TechnoPromo. In een mooie techniekhal kunnen zij aan allerlei vormen van techniek werken die zij op hun eigen school niet hebben. TechnoPromo ontwikkelt hiervoor samen met de middelbare scholen een doorlopende onderwijslijn.

On Stage

In leerjaar 2 gaan alle vmbo-leerlingen naar het regionale project On Stage. Ze maken er een ‘match’ met een werkplek die ze interessant vinden.

De leerlingen gaan vervolgens twee dagdelen op een oriënterende snuffelstage. Deze draagt bij aan de te maken profielkeuze voor leerjaar 3 en 4 in het vmbo. Een profielkeuze bepaalt voor een deel de latere mogelijke vervolgopleidingen in het mbo. 

Techlabs op alle scholen in leerjaar 1 en 2

Op alle schoollocaties ontwikkelen we zogenaamde Techlabs. In een Techlab komen leerlingen van leerjaar 1 en 2 in aanraking met allerlei vormen van innovatieve technieken. In het Techlab werken leerlingen ook aan projecten die later in het BWI-Lab of PIE-Lab terugkomen. 

Innoveren technische PIE-opleiding

Het is voor onze regio van groot belang dat de bestaande technische richting PIE (Produceren, Installeren en Energie) behouden blijft.

In onze regio zijn veel bedrijven actief in de wereld van metaal- en installatietechniek. Zowel grote internationale bedrijven als het midden- en kleinbedrijf. We investeren veel in het innoveren van de huidige PIE-opleidingen bij Metameer en Elzendaalcollege. Hierbij volgen we ook de ontwikkelingen in het bedrijfsleven en de maatschappij op de voet.

Investeren in duurzaamheid

We maken onze leerlingen bewust van de wereld om hen heen. Leerlingen gaan aan de slag met vragen rondom klimaatverandering, voedselvraagstukken en energievoorziening.

Dit doen ze mede door het gebruiken van innovatieve technieken zoals warmtepompen, zonne- en windenergie in de lessen. Rondom duurzaamheid ontstaan er voor onze leerlingen allerlei nieuwe technische beroepen.

Lab Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)

In het BWI-Lab krijgen leerlingen bij het Technovium (ROC Nijmegen) de mogelijkheid om oriëntatielessen te volgen.

Ze schrijven zich in voor een oriënterend keuzedeel door het bekijken van een aantal beroepenfilmpjes. We willen onze leerlingen laten zien welke prachtige mogelijkheden er zijn in de wereld van Bouwen, Wonen en Interieur.


Lab Produceren, Installeren en Energie (PIE)

In het PIE-Lab krijgen leerlingen bij Vakopleiding Techniek in Cuijk, in samenwerking met Installatiewerk Zuid-Oost, de mogelijkheid om oriëntatielessen te volgen.

Ze schrijven zich in voor een oriënterend keuzedeel door het bekijken van een aantal beroepenfilmpjes. We willen onze leerlingen laten zien welke prachtige beroepenmogelijkheden er zijn in de wereld van metaal-, installatietechniek en energie.


Verdiepingslessen PIE

De leerlingen van het Elzendaalcollege en Metameer die het profiel PIE in leerjaar 3 en 4 volgen, gaan voor verdiepende lessen naar Vakopleiding Techniek en Installatiewerk Zuid-Oost. De lessen zijn gezamenlijk ontwikkeld. 

Versterken van de beroepenoriëntatie,
samen met de regionale stagebank

Samen met het bedrijfsleven willen de scholen de beroepsoriëntatie van onze leerlingen in leerjaar 3 en 4 versterken.

Deze oriëntatie is van cruciaal belang voor de uiteindelijke keuze voor de vervolgopleiding en de uiteindelijke beroepskeuze. Het Talentenbureau is in onze regio de plek waar bedrijven en instellingen stages voor het mbo, hbo en wo plaatsen. Inmiddels is ook een stagebank opgezet voor leerlingen in het het middelbaar onderwijs.

Is het onderwijs misschien iets voor u?

Wilt u iets toevoegen aan de samenleving? Kinderen, jongeren, volwassenen een stapje verder helpen? Werken in het onderwijs is écht mensenwerk. En mensen die al wat meer levenservaring én ervaring vanuit een ander beroepenveld meebrengen, zijn meer dan welkom. We zijn in onze regio op zoek naar mensen uit de technische wereld die techniekdocent willen worden. Kijk voor meer informatie op https://grijpjekansinhetonderwijs.nl/contact.

Kent u AgriFood Tech Land van Cuijk al?

Sterke en synergetische verbindingen tussen de sectoren agri, food en tech. Dát is waar het Land van Cuijk bekend om staat. Grote, internationale bedrijven als MSD Animal Health, Marel Poultry, Trouw Nutrition, Hendrix Genetics en Danone Nutricia zijn lichtende voorbeelden. Maar dat geldt ook voor de vele vooruitstrevende mkb-bedrijven in de agrarische en technische sector. Kijk voor meer informatie op https://agrifoodtech.landvancuijk.nl/wie-zijn-wij/.