Techniek heeft de toekomst.
Scholen en bedrijven werken er samen aan.


Er is een grote en groeiende vraag naar technisch geschoolde mensen in onze regio. In onze sterk veranderende wereld blijft de rol van techniek onverminderd groot. Techniek en technologie heeft de toekomst en is overal om ons heen.

Inspireren
Het onderwijs wil daarom samen met het bedrijfsleven leerlingen inspireren en verleiden tot een toekomstige baan in de techniek. In de regio Land van Cuijk en Noord-Limburg gaan basisscholen, middelbare scholen, het mbo, de opleidingsbedrijven en het bedrijfsleven technisch onderwijs realiseren dat aansluit bij de behoefte van de arbeidsmarkt.

Samenwerken
Dat doen we onder de naam Sterk Techniekonderwijs. Het is een door de overheid geïnitieerd landelijk project, waarbij scholen en bedrijven in diverse regio’s samenwerken. Het doel is om de uitstroom van leerlingen naar de technische vervolgopleidingen en uiteindelijk naar de benodigde technische beroepen te vergroten. Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij een van onze partners.