Ga terug

Landelijke stijging technische leerlingen!

Volgens DUO is het aantal leerlingen in de technische profielen in het derde leerjaar van het beroepsgerichte vmbo met maar liefst 10,4% gestegen.


Eind 2022 publiceerde DUO de (voorlopige) leerlingenaantallen van het schooljaar 2022-2023. Vanuit Sterk Techniekonderwijs kijken we natuurlijk met spanning naar de ontwikkelingen in de beroepsgerichte programma’s Wat blijkt? Voor het tweede jaar op rij laten de aantallen een zeer positief beeld zien. Deze flinke stijging is een duidelijk teken dat de initiatieven en activiteiten in alle STO-regio’s hun vruchten afwerpen!

Het profiel met de grootste stijging is BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) met een stijging van maar liefst 21%. Ook de profielen Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) met 15% en Produceren, Installeren en Energie (PIE) met 8% laten een flinke stijging van leerlingen zien. 

Over Sterk Techniekonderwijs

Vanaf september 2018 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. In 2018 en 2019 was er geld beschikbaar voor vmbo-scholen waarmee ze konden investeren in machines, materialen en mensen. Van 2020 – 2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs.

Het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs* ondersteunt scholen en regio’s bij het maken en uitvoeren van de regionale plannen. We bieden ondersteuning, data, inspiratie, tools en informatie om regio’s te helpen bij het vormen van het samenwerkingsverband, het planvormingsproces en de uitvoering.

Lees meer op de landelijke websiteTerug naar nieuwsoverzicht