Ga terug

Land van Cuijk en Maasduinen is drie ‘Techlabs’ rijker

Merletcollege, Metameer en Elzendaalcollege hebben in de afgelopen maanden elk hun eigen Techlab gerealiseerd. Ze zijn uitgevoerd in het kader van het regionale project Sterk Techniekonderwijs. Dat heeft als doel de uitstroom van leerlingen naar technisch mbo en technische beroepen te vergroten. Scholen, mbo, vakopleidingen, bedrijfsleven werken in de regio Land van Cuijk en Maasduinen intensief samen binnen Sterk Techniekonderwijs.

De arbeidsmarkt verandert in snel tempo. Er is onverminderd behoefte aan de meer traditionele technische beroepen als lasser, metselaar en timmerman. Tegelijkertijd gaan we over naar een nieuwe wereld waarin technologie, creativiteit, innovatie en duurzaamheid grote rollen gaan spelen. Er komen nieuwe beroepen en werkvormen, die om andere vaardigheden vragen. Denk aan het maken van apps, het programmeren van robots en smartbuilding. In alle beroepen zul je steeds meer technologie tegen gaan komen. De werknemer-van-morgen moet problemen kunnen oplossen,
kritisch zijn en kunnen samenwerken. Verbinden.

Leren voor meer dan één beroep
Leren gebeurt niet alleen meer in een schoolse setting en je leert vaak niet meer voor één bepaald beroep. Het gebeurt ook buiten school én eerder voor een bepaalde beroepsrichting of sector. Eigenlijk leer je tijdens je hele levensloopbaan. Die start in het basisonderwijs en je eerste (beroeps)gerichte keuzes maak je in het vmbo. Vanuit Sterk Techniekonderwijs willen Elzendaalcollege, Merletcollege en Metameer zoveel als mogelijk leerlingen verleiden te kiezen voor techniek en technologie.

Een echte ruime én een ervaring
Zo’n Techlab is een fysieke plek waar leerlingen naar toe kunnen om diverse vormen van techniek en technologie te omarmen. Scholen nemen ‘Techlab’ ook op in hun bestaande manier van lesgeven. Zo geeft elke school het Techlab op eigen wijze vorm, passend bij het eigen dna. Een Techlab is dus zowel een ingerichte werkplek als een ervaring. Via sleutelwoorden als ‘passie’ en ‘persoonlijk’ worden leerlingen
er verleid kennis te maken met onder meer 3D-ontwerpen,
robotica, de gebouwde omgeving, smartbuilding
en de technologie achter virtual reality.

Aansluiten bij veranderende wereld
Om dit enthousiasmeren en stimuleren mogelijk te maken, werken de drie scholen in zeer moderne, state-of-the-art onderwijsruimtes, waar plek is voor verschillende leeractiviteiten. Denk aan (samen) ontdekken, creëren, doen, overleg, prototypes maken, lezen, verdiepen en digitaal werken. “Onze Techlabs zijn in de nabijheid van de leerlingen en zijn er voor de leerjaren 1 en 2. Ze sluiten aan bij de veranderende wereld en bij de belevingswereld van leerlingen. Het zorgt ervoor dat de leerlingen een betere keuze voor technisch of technologisch onderwijs kunnen maken en mogelijk een beroep ambiëren in die richting.”

Ondergedompeld
“Verder sluiten de Techlabs aan op vakken zoals informatica, Technasium, Technologie & Toepassing en Design & Innovation, die in de bovenbouw op de verschillende scholen worden gegeven. En ook op de regionale lessen in het Lab Bouwen, Wonen & Interieur en Lab Produceren, Installeren en Energie in leerjaar 3 en 4. Deze regionale lessen zijn door het vmbo samen met het mbo, de vakopleidingen en het bedrijfsleven opgezet. Leerlingen volgen daar beroepsoriënterende lessen”, zo vertellen Dave Arts, teamleider Metameer Boxmeer en projectleider Sterk Techniekonderwijs, Eelco Basten, directielid bij het Elzendaalcollege en penvoerder van Sterk Techniekonderwijs en Willem van den Kieboom, directeur vmbo Merletcollege.
“De scholen trekken hierin samen op. Daarbij werken we ook samen met Technopromo in Cuijk. Een unieke faciliteit waarbij jonge leerlingen ondergedompeld en verleid worden in de wereld van techniek en technologie. Met deze samenwerking creëren we een breed regionaal aanbod.”
Terug naar nieuwsoverzicht